Индустриални новини

Определение за растителни екстракти

2021-07-16
Растителни екстрактисе отнасят до вещества, извлечени или преработени от растения (всички или от част от растенията), използвайки подходящи разтворители или методи, и могат да бъдат използвани във фармацевтичната индустрия, хранителната промишленост, ежедневната химическа промишленост и други индустрии.

Има концептуален кросоувър междурастителни екстракти and Chinese herbal medicine extracts. The raw materials of растителни екстракти in my country are mainly derived from Chinese herbal medicines. Therefore, domestic растителни екстракти can also be called Chinese medicine extracts to a certain extent, and are generally included in the category of Chinese medicine products in my country's export trade statistics.