Индустриални новини

Пазарно предлагане и търсене на растителни екстракти

2021-07-16
Има много различни разновидности нарастителни екстракти. Търсенето и предлагането на тези продукти непрекъснато се променят с годините и различни пазарни фактори, а дисбалансът в търсенето и предлагането възниква от време на време.
â „Влияние на предлагането на продукти
Тъй като суровините нарастителен екстракт industry are agricultural and forestry products, they are easily affected by factors such as weather, pests and diseases, and planting area. The purchase price and quantity of raw materials in different years will fluctuate. The fluctuation of raw material prices will cause the price and output of naturalрастителен екстракт products to be certain The degree of change has caused an imbalance between market supply and demand.
â‘¡ Въздействие на пазарното търсене

Повечето производствени компании имат ограничено разбиране за търсенето в чужбина и може да им липсват научни и дългосрочни точни преценки за търсенето на пазара. Когато търсенето на пазара за даден продукт е добро, ще настъпи краткосрочен пазарен дисбаланс при недостиг, но с разпространението на пазарната информация голям брой компании ще се роят да повтарят производството, което ще доведе до свръхпредлагане на продукти.