Новини на компанията

Естествени екстракти, иновации, трансформация и разнообразно представяне, за да обхванат пазара на Големия океан в Синия океан.

2021-03-30

Прилагането на „Плана за здравословен Китай 2030“ доведе до бързо развитие на голямата здравна индустрия в Китай, като се очаква мащабът на индустрията да достигне 8,78 трилиона RMB през 2019 г. и 14,09 трилиона RMB през 2023 г., изчислено според около 12,55% сложен годишен темп на растеж през следващите пет години. При това важни компоненти на голямата верига на здравната индустрия: здравни продукти, фармацевтични продукти, хранителни и функционални храни и др. Ще видят нови възможности за развитие. Като източник на съставки, ролята на естествените екстракти все повече се признава в света, като индустриалният мащаб бързо се развива и търсенето на пазара стабилно нараства.